Monday - July 16, 2018

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS

VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
CDVNMASS CHÀO MỪNG QUÝ VỊ!

THÔNG CÁO 2015

E-mail Print

Boston 09/22/2015

Kính gởi: Quý vị lãnh đạo tinh thần, Quý Tổ chức, Hội đoàn, Quý đồng hương,


Kính thưa quý vị,

Trân trọng kính gởi đến quý vị danh sách thành viên của Tổ chức CDVN/MASS Nhiệm kỳ 12 từ 2015-2018:


 1. A. BAN CHẤP HÀNH:

-         Chủ tịch: Ông Thân Vĩnh Bảo Toàn (Vinnie)

-         Phó chủ tịch nội vụ: Ông Nguyễn Hùng Khang

-         Phó chủ tịch ngoại vụ: Ông Nguyễn Thanh Bình

-         Tổng thư ký: Lê Văn Đạo

-         Thủ quỹ: Cô Phan T. Diệu

-         Cố vấn pháp luật: Luật sư Trần Hồng

-         Trưởng khối sinh hoạt cộng đồng: Bà Thái Kim Loan và ông Nguyễn Henry

-         Trưởng khối chính trị: Bà Kelley Bảo Châu

-         Trưởng khối thanh niên, sinh viên: Bà Lạc Kim Oanh và Cô Lạc Tiffany

-         Trưởng khối truyền thông: Ông Lâm Vĩnh Tùng (Daniel)


 1. B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
  1. a. Mười chín tổ chức, hội đoàn:
   1. i.      Chùa Phật Giáo Boston
   2. ii.      Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại cơ sở Boston
   3. iii.      Hội Ái Hữu Không Quân Mass
   4. iv.      Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
   5. v.      Hội Diên Hồng Mass
   6. vi.      Hội Cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt
   7. vii.      Hội Cựu SVSQ/CTCT Đà Lạt
   8. viii.      Gia Đình Mũ Đỏ New England
   9. ix.      Hội Ái Hữu Cảnh Sát VNCH Mass
   10. x.      Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England
   11. xi.      Đảng Việt Tân
   12. xii.      Hội Cựu Quân Nhân Công Chức Lowell
   13. xiii.      Gia Đình Hải Quân New England
   14. xiv.      Hội Thẩm Mỹ Việt Nam Mass
   15. xv.      Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Mass
   16. xvi.      Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Mass
   17. xvii.      Đảng Dân Tộc
   18. xviii.      Trường Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Bình Định
   19. xix.      Lực Lượng Việt Nam Tự Do.

 

   1. b. Mười thành viên đắc cử ngày 09 tháng 08, 2015:
    1. i.      Bà Huỳnh Duyên Trinh
    2. ii.      Ông Nguyễn Tấn Toàn
    3. iii.      Bà Li Kim Chi
    4. iv.      Ông Trần Bryant
    5. v.      Ông Lê Văn Rai
    6. vi.      Ông Phạm Hùng
    7. vii.      Bà Nguyễn Vinh Tuyến
    8. viii.      Bà Phan Lệ Nga
    9. ix.      Ông Nguyễn Quốc Dzũng
    10. x.      Bà Dương Anna

 

 1. C. BAN ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
  1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Tấn Toàn
  2. Phó chủ tịch: Ông Trần Bryant
  3. Tổng thư ký: Bà Huỳnh Duyên Trinh

 

 1. D. HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT:

Chiếu theo Nội quy, Hội Đồng Giám Sát đã được Hội Đồng Quản Trị bầu cử để giám sát các sinh hoạt và gồm quý vị sau đây:

 1. a. Ông Phạm Thanh Khanh
 2. b. Ông Lê Đạm
 3. c. Ông Phạm Như Tân

Vào lúc 10:30 sáng ngày 13 tháng 09, 2015, nghi thức bàn giao của hai Nhiệm kỳ 11 và 12 đã long trọng thực hiện trước sự chứng giám của Hội Đồng Quản Tri, Hội Đồng Giám Sát. Chủ tịch cộng đồng của nhiệm kỳ củ là ông Nguyễn Thanh Bình và tân chủ tịch cộng đồng ông Thân Vĩnh Bảo Toàn đã ký vào văn kiện bàn giao về tài chánh và tài sản của Tổ chức CDVN/MASS.

Đại diện cho Tổ chức CDVN/MASS chúng tôi xin kính báo và tin tưởng vào sự yểm trợ tích cực của quý vị để cộng đồng chúng ta đoàn kết và vững mạnh hầu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đồng hương và Tự do, Dân chủ cho quê Mẹ Việt Nam.

Trân trọng,

Thân Vĩnh Bảo Toàn

 

Download > THÔNG CÁO 2015 PDF file

scroll back to top